Styrelsen 2021

Ordförande:mini-johan-wegemark.jpg

Johan Wegemark

tel:072-727 16 23

johan.wegemark@telia.com 

 

v. ordförande :

Johan Lindén

tel:070-576 53 89

 

Sekreterare:

Caroline Berg

070-230 86 97

lineberg@msm.com

 

Kassör:

Rolf Zetterström

tel:070-211 85 81

rolf.zetterstrom@bahnhof.se

 

Tävlingsansvarig:

Magnus Svensson

tel:070-698 58 45

svensson.magnus@spray.se 

 

Ordinarie ledamöter:

Peder Ericsson

tel:076-135 61 77

peder.ericson@outlook.com 
 

Olle Morgård

tel:0708-919 840

tel:076-042 93 86

olle.morgard@g-sons.se

 

 

Dan Broström

tel:070-572 82 76

 akervalla@gmail.com

 

Suppleanter:

Martin Erlandsson

tel:072 577 83 08

Melinda Wiklund

tel:073-062 00 83  

 

 
 Webb:                         

Lisbeth Lööv

tel:070-697 16 23

     lisbeth.loov@telia.com