Banansvariga

Älg:         Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Korth:      Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Trap:        Peder Ericson 076-1356177 peder.ericson@outlook.com
Skeet:      Johan Wegemark 0727271623 johan.wegemark@telia.com
Sporting: Peder Ericson 076-135 61 77

peder.ericson@outlook.com