Banansvariga

Älg:Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Korth: Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Trap:  Peder Ericsson 076-1356177  
Skeet:  Anders Jonsson 0708-53 25 88 anders.kallstugan@hotmail.com
Sporting:  Lisbeth Lööv 070-697 16 23 lisbeth.loov@telia.com