Banansvariga

Älg:         Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Korth:      Johan Wegemark 072-727 16 23 johan.wegemark@telia.com
Trap:        Peder Ericson 076-1356177 peder.ericson@outlook.com
Skeet:      Anders Jonsson 0708-53 25 88 anders.kallstugan@hotmail.com
Sporting:  Peder Ericson 076-135 61 77

peder.ericson@outlook.com