Aktuellt

Vi behöver hjälp!

Fredagen den 17maj, lördagen den 18 maj och söndagen den 19 maj kl. 9.00-14.00 ung. ska banan iordningställas inför kommande polisbesiktning.Mycket praktiskt arbete behöver utföras. Ring Johan W: 0727271623 så han vet ung. hur många vi blir.

OBS!!!

Utlåning av banan till medlemmarna sker genom att först anmäla till Johan W: 0727271623 därefter hämtas och kvitteras endast nyckel till bommen och skjuthuset. Ej nyckel till bunkern!

Nycklar till skjutbanan utkvitteras efter legitimering i Virå Bruks Vapenbutik!!

Ammunition får man hålla med själv!

Jägarexamen 2024 pågår för fullt med 15 deltagare.

 

Har du svårt att få tider för skriftligt jägarexamensprov och uppskjutning?

i så fall fall kan Jägargillets 2 examinatorer nu erbjuda tider för detta:

 2023.  

Kostnad: 500:-  för banavgift samt Naturvårdsverkets fastställda avgifter för proven.

Anmälan till Johan Aronsson tel: 076-855 78 81

 

För öppettider med ansvariga funktionärer se fliken "Program"

 

 

 

 

 

Nytt markmål 2023 för skytte med stålpatroner.                                                                                                    

Klicka på länken under för att se målet i funktion:

https://youtube.com/shorts/UHamiTWuWCk