Träning och tävling

Tränings-och Tävlingsprogram-22.pdf

 

Om någon har ett litet, icke godkänt vapen-/säkerhetsskåp el. dyl.är Jägargillet mycket intresserad av att köpa det. Det bör vara ca 1 m högt. Ska användas som nyckelskåp. Kontakta i så fall Johan W.